ENDEMIC NUTRITION SYSTEM

Je filozofia a metodika zostavovania jedálnička pre psy vyvinutá na Slovensku. V spolupráci s viac ako 500 chovateľskými stanicami FCI a kynológmi zo Slovenska a Českej republiky sa nám podarilo vytvoriť nástroje na sformovanie čo najoptimálnejšieho zloženia krmív pre psy. Zhmotnili sme dlhoročné skúsenosti profesionálnych chovateľov a kynológov ignorujúc všetky výživárske trendy, ktoré sú zväčša založené na čisto marketingových princípoch. Receptúry sme teda zostavovali s Vami, pýtali sme sa, a odpovede sme spracovali. Vďaka Vašim skúsenostiam vieme, aké hodnoty bielkovín a tukov sa v praxi osvedčili najviac, ako riešiť problémy s kĺbmi, alebo ich prevenciu; podrobnejšie sa nám podarilo pochopiť a uchopiť problematiku prepojenia potravinovej intolerancie, senzibility a alergií s pestrosťou stravy a často pridávanou chémiou, ktorú my používať odmietame.

Ako to celé vzniklo? Vyvíjali sme mnoho online aktivít smerom k osvete a vzdelávaniu seba, ale aj iných záujemcov o problematiku výživy psov. Výživárske odborné zdroje sa ale niekedy odlišovali od veterinárnych názorov, či boli dokonca v úplnom rozpore. Zaujímala nás tretia strana, a to ľudia, ktorí majú najviac skúseností. Vytvorili sme preto obsiahlejší dotazník, ktorý sme rozposlali na vyplnenie všetkým dostupným chovateľským staniciam FCI na Slovensku. Na naše prekvapenie sa zapojilo aj mnoho chovateľov z Českej republiky, a následne aj mnohí športoví kynológovia, či bežní majitelia psov bez zvýšenej aktivity. V priebehu roka, sa do prieskumu zapojilo vyše 300 chovateľských staníc a ďalších výše 200 kynológov, za čo sme im veľmi vďační. Dnes už vieme, že išlo zrejme o najväčší prieskum tohto druhu na svete. Skúsenosti chovateľov mali bližšie k veterinárnym názorom a väčšinou boli v priamom rozkole s aktuálnymi zahraničnými výživárskymi trendami. Súhrn poznatkov, ktoré z prieskumu vzišiel, bol natoľko zaujímavý, že sme upustili od pôvodnej myšlienky spracovať ho do série článkov. Uvedomili sme si, že vznikla nová platforma a tieto poznatky sa musia dostať priamo k výrobcom, alebo aspoň k jednému. Zdarma sme preto výsledky prieskumu ponúkli dvom výrobcom krmív, avšak ich cesta bola neoblomne zadefinovaná- riadiť sa dlhodobo svetovými výživárskymi trendami. Po troch rokoch sme sa rozhodli inak. Zostavili sme si receptúry na základe našich zistení, a to z domácich surovín. Tak vznikol Bodreek.

Naše princípy:

Endemický, ako pôvodný, regionálny a lokálny. Je to princíp spotrebovávať a spracovávať mäso a prílohy z regionálnych zdrojov. Regionálny je zdravší, lepšie kontrolovaný a je ekologický, pretože necestuje loďami, ani lietadlami.

Natívny, ako pre organizmus známy a prirodzený. Receptúra má byť bohatá, chutná a výživná, nie však zostavená zo surovín, ktoré sú pre psy neprirodzené a nikdy sa s nimi nemohli stretnúť. Pre Európu natívne zdroje, ako je hovädzie mäso, jahňacie, kačacie, bravčové, králičie a dlhodobo už aj morčacie, nám umožňujú dokonalé pokrytie aminokyselinových požiadaviek každého jedného psa, každého plemena.

Etický, krmivá Bodreek obsahujú kvalitné mäso pochádzajúce z rovnakých zdrojov ako mäso pre ľudskú spotrebu, avšak ani jedno hospodárske zviera nebolo zabité pre ich výrobu.  Považujeme za neetické zabíjať zvieratá pre nasýtenie iných zvierat. Mäsospracovateľský priemysel poskytuje dostatok vysoko kvalitného mäsa a orezov na to, aby sme sa vyhli chovu a zabíjaniu zvierat iba pre účely výroby krmív pre psy. Navyše naše krmivá boli testované iba na psoch v ich prirodzenom prostredí, priamo v chovateľských staniciach FCI.